Hạ Tầng Mạng Viễn Thông

Chúng tôi đã cung cấp trọn gói các dịch vụ từ khâu cung cấp giải pháp, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu và bảo trì bảo dưỡng hầu hết các loại thiết bị viễn thông. Hiện tại chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ :

  • - Tư vấn, thiết kế hạ tầng mạng viễn thông
  • - Triển khai hạ tầng mạng và hỗ trợ kỹ thuật
  • - Sửa chữa thiết bị viễn thông
  • - Đo kiểm chất lượng mạng, dịch vụ
  • - Tối ưu hóa mạng Viễn thông
  • - Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ
  • - Dịch vụ bảo trì và ứng cứu thông tin
  • - Dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng