Tích Hợp Hệ Thống

Giải pháp kết nối

Giải pháp xây dựng hạ tầng truyền dẫn IT
Công ty CTIN có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, đã thực hiện nhiều dự án lớn nhỏ trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, thiết kế, và cung cấp thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, với khách hàng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đến các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.