Phần Mềm

Giải pháp CAS và TTS của Escher
    Escher Group được hình thành năm 1989 là công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các giải pháp về tự động hóa bưu cục giao dịch và khai thác định vị cho lĩnh vực bưu chính rộng lớn.
    Giải pháp của Escher được thiết kế để có thể đáp ứng được cho số lượng người dùng lớn với hệ thống hạ tầng công nghệ thông hạn chế với khả năng chịu lỗi cao, bảo mật, nền tảng xử lý giao dịch phân tán, sử dụng các chuẩn dữ liệu và giao tiếp hiện đại, dễ dàng mở rộng trong trương lai.