Sản Phẩm

  • H.265 high profile compression
  • 2MP 1080P High resolution
  • WDR(Wide Dynamic Range) supported
  • 0-150km/h vehicle speed adjustable
  • Monitor 1-3 Lanes
  • High light suppression level adjustable
  • Day night switching(IR model)
  • POE optional
  • Support Onvif  and free SDK
  • 2.8-12mm or 6-22mm lens varifocal lens

Trong thời đại ngày này, khi mối quạn hệ giữa các nước ngày càng trơ nên gần gũi thi nhu cầu về việc sử dụng dịch vụ chuyển phát với bưu chính các nước ngày càng phổ biến và đòi hỏi thời gian ngắn hơn, chất lượng cao hơn. Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ bưu chính quốc tế, chúng tôi cung cấp giải pháp quan lý và khai thác bưu cục ngoại dịch.

Dịch vụ Bưu chính chuyển phát là dịch vụ truyền thống không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ chuyển phát phải đối mặt với nhiều vấn đề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng như thời gian chuyển phát nhanh, chính xác, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, cho phép kiểm soát theo dõi hành trình của bưu phẩm,…

Hệ thống OSS cho doanh nghiệp viễn thông được Công ty cổ phần Viễn thông Tin học CT-IN xây dựng dựa trên các Framework mà Diễn đàn Quản lý Viễn thông – Telecoms Management Forum (TMF- www.tmforum.org - là một tổ chức gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới; các nhà cung cấp các giải pháp phần mềm Hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh (BSS/OSS) cho các doanh nghiệp viễn thông và các doạnh nghiệp tích hợp hệ thống) quy định như: eTOM, SID, TAM …

Sản phẩm BSS của Công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện được xây dựng dựa trên các Framework mà Diễn đàn Quản lý Viễn thông - Telecoms Management Forum (TMF - www.tmforum.org - là một tổ chức gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới; các nhà cung cấp các giải pháp phần mềm Hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh (BSS/OSS) cho các doanh nghiệp viễn thông và các doạnh nhà tích hợp hệ thống) như: eTOM, SID, TAM … quy định. Sản phẩm mang lại một giải pháp tổng thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp viễn thông.
Ngày nay, với sự phát triển vũ bão của Công nghệ thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cũng đang tự trang bị cho mình những hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp. Số lượng các hệ thống Công nghệ thông tin này ngày càng nhiều và hầu hết được xây dựng trên nhu cầu thực tế nảy sinh từ doanh nghiệp