Phần Mềm Bưu Chính 4

Trong thời đại ngày này, khi mối quạn hệ giữa các nước ngày càng trơ nên gần gũi thi nhu cầu về việc sử dụng dịch vụ chuyển phát với bưu chính các nước ngày càng phổ biến và đòi hỏi thời gian ngắn hơn, chất lượng cao hơn. Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ bưu chính quốc tế, chúng tôi cung cấp giải pháp quan lý và khai thác bưu cục ngoại dịch.

Dịch vụ Bưu chính chuyển phát là dịch vụ truyền thống không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ chuyển phát phải đối mặt với nhiều vấn đề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng như thời gian chuyển phát nhanh, chính xác, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, cho phép kiểm soát theo dõi hành trình của bưu phẩm,…