Tòa Nhà Thông Minh
Công ty MIDOVINA đã thực hiện ký kết và trở thành đối tác ủy quyền của những hãng cung cấp thiết bị, công nghệ hàng đầu thế giới như: Siemens (Đức), Schneider Electric (Pháp), TAC (Mỹ), Nara Controls (Hàn Quốc), Mitsubishi (Nhật)… Với việc nắm vững công nghệ và có kinh nghiệm, chúng tôi có thể tư vấn, cung cấp giải pháp tổng thể cho khách hàng không chỉ là việc chọn, mang tới cho khách những thiết bị tốt, cung cấp các giải pháp phù hợp với tòa nhà mà còn là tạo ra sự kết nối giữa các hệ thống với nhau.
Công ty MIDOVINA đã thực hiện ký kết và trở thành đối tác ủy quyền của những hãng cung cấp thiết bị, công nghệ hàng đầu thế giới như: Siemens (Đức), Schneider Electric (Pháp), TAC (Mỹ), Nara Controls (Hàn Quốc), Mitsubishi (Nhật)… Với việc nắm vững công nghệ và có kinh nghiệm, chúng tôi có thể tư vấn, cung cấp giải pháp tổng thể cho khách hàng không chỉ là việc chọn, mang tới cho khách những thiết bị tốt, cung cấp các giải pháp phù hợp với tòa nhà mà còn là tạo ra sự kết nối giữa các hệ thống với nhau.