Hệ thống BSS cho doanh nghiệp viễn thông
Sản phẩm BSS của Công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện được xây dựng dựa trên các Framework mà Diễn đàn Quản lý Viễn thông - Telecoms Management Forum (TMF - www.tmforum.org - là một tổ chức gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới; các nhà cung cấp các giải pháp phần mềm Hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh (BSS/OSS) cho các doanh nghiệp viễn thông và các doạnh nhà tích hợp hệ thống) như: eTOM, SID, TAM … quy định. Sản phẩm mang lại một giải pháp tổng thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp viễn thông.

Sản phẩm BSS của Công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện được xây dựng dựa trên các Framework mà Diễn đàn Quản lý Viễn thông - Telecoms Management Forum (TMF - www.tmforum.org - là một tổ chức gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới; các nhà cung cấp các giải pháp phần mềm Hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh (BSS/OSS) cho các doanh nghiệp viễn thông và các doạnh nhà tích hợp hệ thống) như: eTOM, SID, TAM … quy định. Sản phẩm mang lại một giải pháp tổng thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp viễn thông.

Hệ thống cung cấp các dịch vụ quản lý sản phẩm, phát triển thuê bao, thu nợ, tính cước và áp giá hội tụ, đồng thời cung cấp các khả năng tính cước thanh khoản.

Hệ thống cũng trợ giúp cán bộ viễn thông trong việc tính cước và chăm sóc khách hàng được chính xác và thuận tiện.

Sản phẩm đã triển khai tại VNPT Bình Dương.