Hệ thống quản lý bưu phẩm ghi số
Dịch vụ Bưu chính chuyển phát là dịch vụ truyền thống không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ chuyển phát phải đối mặt với nhiều vấn đề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng như thời gian chuyển phát nhanh, chính xác, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, cho phép kiểm soát theo dõi hành trình của bưu phẩm,…

Dịch vụ Bưu chính chuyển phát là dịch vụ truyền thống không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ chuyển phát phải đối mặt với nhiều vấn đề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng như thời gian chuyển phát nhanh, chính xác, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, cho phép kiểm soát theo dõi hành trình của bưu phẩm,…

Hệ thống quản lý bưu phẩm ghi số nhằm tin học hóa toàn bộ quá trình phát hành, khai thác và định vị bưu phẩm áp dụng cho các đơn vị trong dây chuyền khai thác bưu phẩm ghi số. 
Hệ thống cung cấp giải pháp truyền nhận dữ liệu nhanh chóng, an toàn và bảo mật giữa các cơ sở dữ liệu tại đơn vị khai thác và cơ sở dữ liệu trung tâm; cung cấp cơ chế kiểm soát dữ liệu giao nhận chuyến thư…

Ngoài ra hệ thống cho phép định vị trạng thái và vị trí của các bưu gửi trên toàn bộ quá trình khai thác, cung câp thông tin cho các hệ thống khiếu nại và chăm sóc khách hàng.

Hệ thống đã được triển khai cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam VNPost và các bưu điện tỉnh thành.

Kinh nghiệm triển khai thành công.

Hệ thống là sản phẩm tâm huyết của đội ngũ kỹ sư với trình độ cao, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, đã được chứng minh mang lại thành công cho khách hàng.

Hệ thống đã được triển khai thành công tại 64 tỉnh thành cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.