Hệ Thống Quản Lý Khai Thác Bưu Cục Ngoại Dịch

Trong thời đại ngày này, khi mối quạn hệ giữa các nước ngày càng trơ nên gần gũi thi nhu cầu về việc sử dụng dịch vụ chuyển phát với bưu chính các nước ngày càng phổ biến và đòi hỏi thời gian ngắn hơn, chất lượng cao hơn. Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ bưu chính quốc tế, chúng tôi cung cấp giải pháp quan lý và khai thác bưu cục ngoại dịch.

Trong thời đại ngày này, khi mối quạn hệ giữa các nước ngày càng trơ nên gần gũi thi nhu cầu về việc sử dụng dịch vụ chuyển phát với bưu chính các nước ngày càng phổ biến và đòi hỏi thời gian ngắn hơn, chất lượng cao hơn. Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của dịch vụ bưu chính quốc tế, chúng tôi cung cấp giải pháp quan lý và khai thác bưu cục ngoại dịch.

Hệ thống cho phép thực hiện các quy trình khai thác, vận chuyển; thanh toán quốc tế; lưu vết, định vị bưu gửi; và thực hiện trao đổi dữ liệu EDI với bưu chính các nước. Hệ thống là mắt xích quan trọng trong việc khép kín quy trình khai thác bưu gửi trên toàn thế giới, giúp đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng quốc tế và toàn bộ các quy trình nghiệp vụ khai thác cần thiết đối với bưu cục ngoại dịch.

Hệ thống đã được triển khai thành công tại Bưu cục khai thác ngoại dịch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Hệ thống đã được triển khai thành công tại Bưu cục khai thác ngoại dịch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng