Sản Phẩm

Sản phẩm Cổng thông tin điện tử của công ty Cổ phần viễn thông tin học bưu điện  tuân theo chuẩn WSRP phiên bản 2.0 “Dịch vụ web cho các cổng truy nhập từ xa”.  WSRP 2.0 là một chuẩn theo phương thức plug- and-play, WRSP cho phép các đơn vị phát triển dịch vụ thu thập thông tin qua portal từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau và phát hành những nội dung đó tới người sử dụng qua các ứng dụng cổng dễ truy cập.
Hệ thống được xây dựng với nhiều đối tượng người dùng, việc thân thiện với người dùng được thể hiện qua mô hình quản lý người dùng thân thiện ACS trong các sản phẩm của Microsoft