Có thể nói thông tin là tài sản của doanh nghiệp. Các văn bản giấy tờ không chỉ mang ý nghĩa hành chính, thông tin nhất thời mà nếu có những phương thức lưu trữ, khai thác và kết nối các thông tin với nhau sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Hệ thống thông tin điều hành AIS là một hệ thống quản lý các công văn, tài liệu một cách an toàn, thuận tiện, dễ khai thác. Với mục đích cung cấp một phương pháp lưu trữ, xử lý và tổng hợp thông tin cho mọi doanh nghiệp, AIS đồng thời là một công cụ quản lý thông tin hữu hiệu hỗ trợ người sử dụng nắm bắt, xử lý và chuyển giao thông tin một cách nhanh chóng. AIS cung cấp nền tảng vững chắc trong công tác lưu trữ và khai thác thông tin cho doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

AIS là một hệ thống được xây dựng trên nền hệ thống Lotus Domino của hãng phần mềm IBM. Là một hệ thống làm việc theo nhóm nổi tiếng, Lotus Domino đã trở thành nền tảng cho nhiều phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp trên thế giới trong việc tạo lập các quy trình và thực hiện các quy trình đó. Kế thừa các ưu điểm đó, hệ thống AIS cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng triển khai ứng dụng trên Internet, truy cập thông tin từ xa, dịch vụ Email, dịch vụ lập lịch làm việc...

Hệ thống có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows Server 2000, Linux... doanh nghiệp có thể lựa chọn, triển khai hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau tùy theo mức độ cũng như yêu cầu của doanh nghiệp.

Hệ thống AIS hiện tại đã được triển khai thành công tại: Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt nam VNPT, Tổng công ty Thép, Tổng công ty bưu chính Việt nam VNPOST, …
xem them: 

Hosting giá rẻ godaddy

Domain giá rẻ 32k 1 năm godaddy