Hệ thống báo cáo nhanh
Ngày nay, với sự phát triển vũ bão của Công nghệ thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cũng đang tự trang bị cho mình những hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp. Số lượng các hệ thống Công nghệ thông tin này ngày càng nhiều và hầu hết được xây dựng trên nhu cầu thực tế nảy sinh từ doanh nghiệp

Ngày nay, với sự phát triển vũ bão của Công nghệ thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cũng đang tự trang bị cho mình những hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp. Số lượng các hệ thống Công nghệ thông tin này ngày càng nhiều và hầu hết được xây dựng trên nhu cầu thực tế nảy sinh từ doanh nghiệp. Khi mà số lượng các hệ thống này đủ lớn, nhiều khi để tổng hợp thông tin từ một số các hệ thống này người sử dụng phải truy cập rất nhiều hệ thống và thậm chí phải tổng hợp thêm bằng tay. Hầu hết các hệ thống này đều không có sự kết dính cũng như tổng hợp thông tin lẫn nhau, gây khó khăn cho quá trình nghiệp vụ. Vấn đề đặt ra của mỗi doanh nghiệp phải có một hệ thống nền tảng, có thể truy cập – tổng hợp – xử lý – báo cáo các hệ thống công nghệ thông tin khác một cách thống nhất. Hệ thốngBáo cáo nhanh ra đời để giải quyết tất cả các vấn đề nêu ra ở trên.

Sản phẩm triển khai tại VTN đã trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp trong việc tổng hợp, xử lý và báo cáo.